EZF IV projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Stopiņu novada dome
“Takas izveide pie Ulbrokas ezera”
EZF finansējums: 20557,32EUR
 

Projekta mērķis ir izveidot taku pie Ulbrokas ezera, tādejādi sakārtojot un attīstotteritorijas, kur notiek zivsaimniecības darbība. Ulbrokas ezers ir ūdenskrātuve, kas atrodas Stopiņu novadā, un Stopiņu novada dome ir atbildīga par šīs teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu. Daudzi Stopiņu novada iedzīvotāji un arī novada viesi pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera – gan makšķerējot, gan izbaudot dabu, pastaigājoties gar ezeru.

Pie ezera izveidotas divas peldvietas un takas gar krastmalu, taču nepieciešama Ulbrokas ezera teritorijas turpmāka attīstība rekreācijas nolūkos, veidojot mūsdienīgus, videi draudzīgus, publiski pieejamus atpūtas objektus. Līdz šim pastaigas gar ezeru un makšķerēšanu bija iesējams izbaudīt tikai nelielā ezera daļā. Pārējā teritorija bija aizaugusi ar krūmiem un dažviet piemētāta ar atkritumiem. Projekta laikā izbūvēta apmēram 400 metrus gara taka gar ezera piekrasti. Pagarinot taku, ir palielināta esošo rekreatīvo resursu izmantošanas efektivitāte un kvalitāte. Būtiski uzlabojušās vietējo iedzīvotāju atpūtas iespējas tuvu dzīvesvietai – tīrā sakoptā vidē.

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra