EZF V projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Salaspils novada dome
Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta “Ako” teritorijā Salaspils novadā”
EZF finansējums: 51471,5 EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavas krasta pie Salaspils novada pašvaldības īpašumā esošā objekta “Ako” sakopšanu, uzraudzību un pieejamību sabiedrībai, labiekārtojot krastmalu (labierīcības, atkritumu tvertnes, soliņus u. c.), lai uzlabotu makšķernieku uzturēšanās apstākļus krastmalā, kā arī padarīt šo vietu vēl pieejamāku plašākam sabiedrības lokam.

 

Pēc Indriķa Livonijas hronikas ziņām šeit bijis bagāts, Salas lībiešu apdzīvots, Daugavas lejteces tirdzniecības centrs, bet mūsdienāsDaugavas krasts ir iecienīta makšķerēšanas vieta, kā arī atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai.

Projekta īstenošanas laikāDaugavas krastskļuvis sakārtots, teritorijā izveidotas ērtaspārvietošanās iespējas.

Labiekārtojot krastmalu,būtiski uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējasmakšķerniekiem – uzstādīta āra tualete, atkritumu tvertnes, soliņi, izveidotasugunskura vietas. Nav aizmirsts arī par šīs vietas vēsturiskumu–pieminekļu ansambli Daugavas lībiešu virsaitim Ako –uz informatīviem stendiem lasāmasDaugavas muzeja darbinieku apkopotās ziņas par novada vēsturi.

Projekta īstenošanas laikāsakārtots piebraucamais ceļš līdz upes krastam, lai būtu makšķerniekiem iespēja ielaist ūdenī un izvilkt laivas. Labiekārtota autostāvvieta un velosipēdu novietne. Uzstādīta āra tualete un sešasatkritumu tvertnes.

Labiekārtotas trīs atpūtas vietas Daugavas krastā– ar soliem un ugunskura vietām;izveidotas piecaspieejas ūdensmalai, krasta nogāzē izveidoti akmenspakāpieni.

Uzstādīti trīsinformācijas stendiun papildus izveidots vēl viens vēsturiskais apskates objekts – senākā apmetnes vieta pie

Daugavas

.

 

 

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”
“Makšķerēšanas un tūrisma inventāra iegāde”
EZF finansējums: 16994,2EUR

 

Projekta mērķis ir nodrošināt jaunas iespējas ģimenēm nodarboties ar velotūrismu, apgūt makšķerēšanas iemaņas, veselīgi atpūsties izmantojot, jauniegādātos pamatlīdzekļus – tūrisma inventāru aktīvās atpūtasnodrošināšanai.

Līdz šim Salaspils un Stopiņu novadu teritorijāģimenēm nav bijisiespējuizmantot tūrisma inventāru. Tuvākā inventāra nomas vieta pieejama Rīgā, bet makšķerēšanas piederumi parasti netiek iznomāti, taču to iegāde ir dārga. Ekonomiski pamatotiir tūrisma inventāru iegādāties kolektīvai lietošanai, nodrošinot tā intensīvu izmantošanu visas sezonas laikāun dodot iespēju to lietotlielam skaitamģimeņu.

Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība“Mārtiņsala” darbojas 60 daudzbērnu ģimenes, Stopiņu novadā daudzbērnu ģimenes ir apvienojušās biedrībā “Māra”. Īpaši svarīgi dažādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēsir iesaistīt bērnus un pusaudžus, nodrošinot viņiem jaunas pieredzes iegūšanu undodot iespēju pavadīt laiku lietderīgi, atšķirīgi no ikdienas.

Projekta īstenošanas laikāir iegādātstūrisma inventārs, kas dažādo sabiedriskās aktivitātes – būs pieejama ceļošana ar riteņiem un makšķerēšana. Iegādāti dažādam lietotāju vecumam un auguma piemēroti25 velosipēdi un 25 makšķeres, kā arī nepieciešamais konteiners inventāra glabāšanai.

Projektā iegādāto inventāru plānots izmantot no aprīļa līdz oktobrim. Inventāruvarēs izmantot biedrības organizētos pasākumos, tostarp bērnu vasaras nometnēs. Ģimenēm inventārs tiks nodots lietošanā uz laiku, kā arī tas tiks izmantots citu organizāciju rīkotos pasākumos Salaspils novada un Stopiņu novada teritorijā. Gada laikā inventāruvidēji izmanto vismaz 15 kolektīvu vai ģimeņu pasākumu vajadzībām.

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra