EZF VII projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Salaspils novada dome
“Lašu un nēģu zvejas aizsprostu ekspozīcijas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Daugavas muzejā Doles salā”
EZF finansējums: 18 558,17 EUR

Projekta mērķis ir atjaunot vienu no vērtīgākajiem objektiem muzejakrājumā– parka ekspozīcijas unikālās lašu un nēģu taču konstrukcijas, kas liecina par iedzīvotāju dzīvesveidu Daugavas krastos, kā arī uzstādīt stilistiski atbilstošu masīvkoka solu un atkritumu urnu.

 

Daugavas muzejs atrodas Doles salas centrā, Sausās Daugavas krastā. Muižas ēka celta 1898. gadā. Muzeja krājums veidots, galveno uzmanību pievēršot Daugavas un tās apkārtnes vēsturei, sākot ar pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā un līdz pat mūsdienām. Viena no vērtīgākajām muzeja krājuma kolekcijām ir zvejas rīku kolekcija. Apmeklētājiem un interesentiem tiek piedāvāta iespējaiepazītar cilvēka darbību un šīs darbības sekasun ietekmi uz upi, kas vēl nesen bija tās piekrastes iedzīvotāju galvenais iztikasavots. Muzeja ekspozīcijā aplūkojami zvejnieku, laivinieku un plostnieku amata rīki. Parka ekspozīcijas unikālās lašu un nēģu taču (aizsprosta) konstrukcijas bija savu laiku nokalpojušas (būvētas 1983. gadā) un nu kļuvušas par muzeja eksponātu.

Īstenojot projektu, sakārtoti gan unikālie zvejas rīki – lašu un nēģu tači, gan labiekārtota teritorija, izvietojot stilistiski atbilstošu masīvkoka solu un atkritumu urnu, kas organiski iekļaujasmuzeja muižas parkā.

 

 

 

 

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra