EZF I projektu konkursu kārtā realizētie projekti

Biedrība “Reāls Piedzīvojums”
“Aktivitāšu un veselības trases izveide”
EZF finansējums: 12491,92 EUR

Projekta mērķis ir veicināt vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas iespējas Stopiņu novadā, izveidojot aktivitāšu un veselības trasi pie Ulbrokas ezera.

Projekta laikā bija paredzētspie Ulbrokas ezera izvietot teritorijas labiekārtošanas elementus: šķēršļus, kāpšļus, atkritumu urnas, soliņus, lai bērni, jaunieši un pieaugušiedažādās sportiskās, kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs varētu veselīgi un lietderīgi pavadītsavu brīvo laiku patīkamā un sakoptā vidē.

Projekta īstenošanauzlabo Stopiņu novada tēlu, vairojotaktivitāšu brīvā dabā pieejamību novadā, paredzot, ka dažādajos pasākumosvarēs piedalīties Stopiņu novada iedzīvotāji, kā arī labiekārtoto teritoriju varēs izmantot novada viesi.

Trases darbība paredzētadažādu vecuma un sociālo grupu cilvēku veselīgu aktivitāšu veicināšanai. Trase būs pieejama Stopiņu novada Ulbrokas, Sauriešu un tuvējo – Upeslejas, Cekules un Līču – ciematu iedzīvotājiem, Stopiņu novadā strādājošiem, Stopiņu novadā esošo izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem, dienas centru apmeklētājiem un novada viesiem vecumā no 7 līdz70 gadiem.

Aktivitāšu un veselības trase lieliski papildinās pie Ulbrokas ezera jau esošās sporta un aktīva laika pavadīšanas iespējas, jo blakus atrodas futbola, volejbola laukums,bērnu spēļu laukums, peldētava, makšķerēšanas vietas un pat gulbju ģimenesmāja, kuras iemītnieki piesaista apmeklētāju uzmanību vasarā.

 

Biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”
“Nāc pie dabas”
EZF finansējums: 7131,42 EUR

Projekta mērķis ir sakārtot atpūtas vietu infrastruktūru, lai tādā veidā rosinātu iedzīvotājus atpūsties pie ūdeņiem patīkamā vidē un veselībai draudzīgā veidā. Nodrošināt un pastiprināt regulāru zivju resursu kontroli Salaspils un Stopiņu novadā, jo īpaši zivju nārsta laikā, novēršotmaluzvejniecību. Saglabāt ūdens bioloģisko resursu daudzveidību un nodrošināt šo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Sākot ar 2010. gada novembri, Salaspils novada teritorijā Daugavas upē lejpus Rīgas HES tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Licencētās makšķerēšanas organizēšanai Salaspils novada dome ir pilnvarojusi biedrību “Vides Aizsardzības Asociācija”. Organizējot šāda veida makšķerēšanu, iedzīvotājiem tika dota iespēja aktīvi atpūsties pie Daugavas. Lai kvalitatīvi informētu aktīvās atpūtas cienītājus, ir jāuzstādanorādes, informācijas stendi, videokamera.

Informatīvajos materiālos iekļautas ziņas par iespēju makšķerēt, kā arī uzskaitītiierobežojumi, kas aktīvās atpūtas cienītājiem jāņem vērā. Videokamera un nakts redzamības tālskatis licencētās makšķerēšanas teritorijā ļaujveiksmīgākcīnīties ar maluzvejniekiem. Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai,uzlabota un pilnveidota lietisko pierādījumu iegūšana un pārkāpumu fiksēšana, vienlaikus arī palielinot kontroles reidu skaitu un iespēju veikt pārbaudes Stopiņu unSalaspils novadā; tieknodrošināti vislabākie apstākļi ūdens bioloģisko resursu efektīvai aizsardzībai Stopiņu novadā (Mazā Jugla, Ķivuļurga, Saulriešu ūdenskarjers, Piķurga un Ulbrokas ezers), Salaspils novadā (Daugava, SausāDaugava, Mazā Jugla un citas novada ūdenstilpes). Īstenojot projektu, radīti priekšnoteikumi, laisamazinātupārkāpēju skaitu, kā arī tiktu aizsargātas vairākaszivju sugas, piemēram, vimbas, līdakas, līņi, strauta foreles, sami, zandarti, laši, taimiņi,vēdzeles, zuši . Radīta iespēja pakļaut kontrolei lielākas ūdenstilpju platības, tādējādi uzlabojusies biedrības darba efektivitāte.

 

 

 

Biedrība “DOLES ĀĶIS
“Ķeras uz āķa”
EZF finansējums: 9818,24 EUR

Projekta mērķis ir radīt vietējai sabiedrībai iespēju atpūsties pie dabas, izveidojot nepieciešamo infrastruktūruizbraucieniemar laivām un makšķerēšanai.

Realizējot projektu, izveidots dīķis Doles salāsAučos, kurnu ir iespēja droši izbraukt laivās, makšķerēt un atpūsties pie ūdeņiem labiekārtotā teritorijā. 

Dīķis izveidots Daugavas pakrastē vietā, kura jau vēsturiski ir mitra un zema, tādēļ ideāli piemērota dīķim.

Projekta laikāiegādātas divaslaivas, kas tiek izmantotas makšķerēšanai un laivu braucienos. Biedrība pēc projekta realizācijas labiekārtotajā teritorijā rīko pasākumus Doles un Salaspils iedzīvotājiem – ar mērķi popularizēt atpūtu pie dabas un braukšanu ar laivām. Tiek organizētas makšķerēšanas apmācības bērniem un jauniešiem un makšķerēšanas sacensības pieaugušajiem. Ziemās uz dīķa ledus tiek ierīkota slidotava.

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra