LEADER ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas uzsākta, lai palīdzētu lauku iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves kvalitāti un labklājību savā teritorijā. Saīsinājums no “saiknes starp lauku attīstības darbībām” Liaison entre actions de développement rural (franču valodā).

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Ar LEADER pieeju tiek realizēti ELFLA 4.ass pasākumi:

411 - Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā;

413 - Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds. Ar LEADER pieeju tiek realizēts EZF 4. prioritārais virziens:

Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība 401 - Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana.

Projektu konkursa 1. kārta

Izsludināta "Stopiņu Salaspils Partnerības" Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam LEADER projetu konkursa 1. kārta [Lasīt vairāk]

Gatavojies realizēt savas idejas ar LEADER?!

Iesakām iepazīties ar LAD sagatavoto aktuālo informāciju [Lasīt vairāk]

Apstipināta SVVA statēģija 2014.-2020. gadam

Stratēģija apstiprināta - drīz maisam gals būs vaļā! [Lasīt vairāk]

Nominēts LEADER Dižprojekts 2015

Konkurss „Dižprojekts” - radoši un drosmīgi risinājumi lauku attīstībai [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra