LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Konference "Lauku tūrisma spēks"

30. oktobrī biedrības pārstāvji piedalījās konferencē "Lauku tūrisma spēks: uzņēmumu, pašvaldību un vietējās kopienas sadarbība", Mežotnes pilī. [Lasīt vairāk]

Iedzīvotāju informēšanas pasākums

Aicinām Stopiņu un Salaspils iedzīvotājus iesaistīties vietējās attīstības stratēģijas izstrādē un radīt idejas nākamajiem pieciem gadiem [Lasīt vairāk]

Apmācību seminārs VRG pārstāvjiem

23.okobrī biedrība organizē "Stratēģiju darbnīcu", kurā tiks definētas aktuālās darbības jomas 2014.-2020.gadu plānošanas periodā. [Lasīt vairāk]

Realizētie ELFLA un EZF projekti

Sadarbībā ar SIA CoMedia tapis videomateriāls, kas sniedz ieskatu biedrības "Stopiņu Salaspils Partnerība" teritorijā realizētajos ELFLA un EZF projektos 2009-2013 gadu plānošanas periodā. [Lasīt vairāk]

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra