LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Jauniešiem par uzņēmējdarabības uzsākšanu

Biedrība "Radošās Idejas" iepazīstina ar projekta "Shake Up Start Ups" ietvaros sagatavoto rokasgrāmatu

Biedrība "Radošās Idejas" iepazīstina ar projekta "Shake Up Start Ups" ietvaros sagatavoto rokasgrāmatu "Shake Up Start Ups Neformālā uzņēmējdarbības akadēmija" (latviešu un angļu valodā), kā arī nodarbību plāniem (angļu valodā). Publikācijas pieejamas: http://creativeideas.lv/lv/projects/shake-up-start-ups/8/. 

Rokasgrāmata iekļauj labo praksi, pieredzi un pieejas, kas palīdzēs iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, pielietojot neformālās izglītības metodes, IKT aplikācijas un spēles elementus.
Iespējams, šie materiāli var noderēt arī jūsu organizācijas darbā!

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra