LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Vietējā rīcības grupa (VRG)
ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros  ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

Semināri par projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšanu

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros no 10. aprīļa līdz 10. maijam.

 

Semināri par projektu pieteikuma veidlapu aizpildīšanu: 

 

  • 20. aprīlī plkst.18.00    Sauriešu dienas centrā
  • 20. aprīlī plkst. 20.00   Cekules dienas centrā
  • 24. aprīlī plkst. 18.00   Ulbrokā, Institūta ielā 1.b 2 st. (Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta telpās)
  • 25.aprīlī plkst. 17.30 Salaspils k/n Rīgava
  •  27. aprīlī plkst. 18.00   Upesleju dienas centrā
  •  27. aprīlī plkst. 20.00   Līču dienas centrā 

 

Kontaktinformācija:

Santa Podgaiska
 tālr.+371 26330025
santa.podgaiska@gmail.com

Agnese Bērziņa 
tālr. +37129361190
agnese.berzina@salaspils.lv

 

 

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra