Biedri

Organizācija Pārstāvis

Stopiņu novada dome

Vita Paulāne

Salaspils novada dome 

Raivis Anspaks

KS "Baltijas Dārzeņi"

Uģis Ušpelis

SIA ''Ulenbroks"

Ingrīda Balode

SIA "Vējdole"

Mārtiņš Biedris

ZS "Brieži"

Signe Utāne

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Zivju audzētava "Dole"

Aivars Ignatovs

Nodibinājums "Doles salas atbalsta biedrība"

Rudīte Ķikuste

Stopiņu novada dienas centrs "Saurieši"

Aija Šibajeva

Biedrība "Stopiņu novada jaunieši"

Elīna Siliņa

Stopiņu novada Politiski represēto biedrība

Māra Zebauere

Stopiņu novada daudzbērnu biedrība "Māra"

Anda Višķere

Biedrība "Misija par ģimeni"

Helēna Strujeva

Biedrība "Socintegra"

Marija Kožarina

Stopiņu novada jauniešu biedrība "Upe"

Inese Erķena-Sprikuta 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība BUMMS

Santa Podgaiska

Salaspils novada daudzbērnu biedrība "Mārtiņsala"

Linda Čakše

Salaspils novada invalīdu biedrība 

Marija Šenne

Biedrība "Silavas vilki"

Jānis Balcerbuls

Zigmārs Zeimulis

Aktīvās atpūtas atbalsta biedrība "Dole"

Rihards Bērziņš

Salaspils makšķernieku biedrība

Valdis Graudiņš

Biedrība "Horses.eu"

Agnese Bērziņa

Individuālais biedrs

Ruta Ilgaža

Individuālais biedrs

Gunta Šauriņa

Salaspils uzņēmēju biedrība Miks Balodis
Biedrība "JSK Equilat" Ilze Krūmiņa
SIA "Equiland" Jānis Vītols
SIA "Doles tējas" Agnese Bērziņa
Individuālais biedrs Megija Sargsjane

noderīgas saites:

http://www.lad.gov.lv http://llf.partneribas.lv/ http://www.zm.gov.lv/ http://www.laukutikls.lv/

Dizains: BrandComb

Izstrāde: AZwebaģentūra